Spring til indhold

Magleby

et godt sted at bo

Borgerforening

Magleby Borgerforening forestår opsætning og vedligehold af badebroen på Magleby Strand, flaghejsning, juletræstænding, fastelavnsfest, arrangere ture og fester, samt udgivelse af lokalbladet 3 gange årligt mm.

Borgerforeningen kan være bindeled til f.eks. Stevns Kommune i sager af almen interesse for borgerne i Magleby. Foreningens formål er på upolitisk grundlag at gavne og fremme enhver sag, der måtte fremkomme i borgernes interesse. Dette formål kan opnås ved: At arbejde for fælles optræden i alle sager og forhold, der berører borgernes interesser og at afholde sammenkomster til fremme af sammenholdet blandt borgerne

FLAGSTANG OG BYFLAG:
Vedligeholdelse og lign. Flaget kan hejses på alle mærkedage: Bryllupper, barnedåb, runde fødselsdag, bare der er noget at fejre.

ANMODNING OM OG BETALING FOR FLAGHEJSNING:
Ingemann Pedersen Skovmarksvej 6B Tlf. 56578617/51333517 Pris kr. 50 OPSLAG TIL INFO-TAVLE: Maj Heilmann Hansen eller Ingemann Pedersen

BADEBRO: Op- og nedtagning samt løbende vedligeholdelse
REDNINGSPOST (Fadder): Vibeke Morthorst

LOKALBLADET:
Udkommer 3 gange årligt.
Alle indlæg til bladet bedes sendt eller mailet til: REDAKTØR: Vibeke Morthorst, Lykkebrovej 6 Mobil tlf. 20307862 Mail: vum@deko.dk

BESTYRELSEN:
Formand: Ingemann Pedersen, Skovmarksvej 6B, Magleby tlf. 5133 3517 Næstformand: Vibeke Morthorst, Lykkebrovej 6, Klippinge tlf. 2030 7862 Bestyrelsesmedlem: Inger Nordborg, Borgergade 38, Magleby, tlf. 4036 6980 Bestyrelsesmedlem:Robert Nielsen, Skovmarksvej 6A, Magleby, tlf. 2897 3444 Bestyrelsesmedlem: Maj Heilmann Hansen, Borgergade 22, Magleby tlf. 609 43264
Kasserer: Charlotte Wiinblad

KONTINGENT: kr. 125 pr. år indbetales på +73 +86579294

Borgerforeningens Facebookside