Magleby Borgerforening forestår opsætning og vedligehold af badebroen på Magleby Strand, flaghejsning, juletræstænding, fastelavnsfest, arrangere ture og fester, samt udgivelse af lokalbladet 3 gange årligt mm.

Borgerforeningen kan være bindeled til f.eks. Stevns Kommune i sager af almen interesse for borgerne i Magleby. Foreningens formål er på upolitisk grundlag at gavne og fremme enhver sag, der måtte fremkomme i borgernes interesse. Dette formål kan opnås ved: At arbejde for fælles optræden i alle sager og forhold, der berører borgernes interesser og at afholde sammenkomster til fremme af sammenholdet blandt borgerne

FLAGSTANG OG BYFLAG:
Vedligeholdelse og lign. Flaget kan hejses på alle mærkedage: Bryllupper, barnedåb, runde fødselsdag, bare der er noget at fejre.

ANMODNING OM OG BETALING FOR FLAGHEJSNING:
Ingemann Pedersen Skovmarksvej 6B Tlf. 56578617/51333517 Pris kr. 50 OPSLAG TIL INFO-TAVLE: Maj Heilmann Hansen eller Ingemann Pedersen

BADEBRO: Op- og nedtagning samt løbende vedligeholdelse
REDNINGSPOST (Fadder): Vibeke Morthorst

LOKALBLADET:
Udkommer 3 gange årligt.
Alle indlæg til bladet bedes sendt eller mailet til: REDAKTØR: Vibeke Morthorst, Lykkebrovej 6 Mobil tlf. 20307862 Mail: vum@deko.dk

BESTYRELSEN:
Formand: Ingemann Pedersen, Skovmarksvej 6B, Magleby tlf. 5133 3517 Næstformand: Vibeke Morthorst, Lykkebrovej 6, Klippinge tlf. 2030 7862 Bestyrelsesmedlem: Inger Nordborg, Borgergade 38, Magleby, tlf. 4036 6980 Bestyrelsesmedlem:Robert Nielsen, Skovmarksvej 6A, Magleby, tlf. 2897 3444 Bestyrelsesmedlem: Maj Heilmann Hansen, Borgergade 22, Magleby tlf. 609 43264
Kasserer: Charlotte Wiinblad

KONTINGENT: kr. 125 pr. år indbetales på +73 +86579294

Borgerforeningens Facebookside

 

 

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg